Istoričar Momčilo Diklić je rekao da su Srbi u Hrvatskoj ostali nezaštićeni, da su od konstitutivnog naroda svedeni na nacionalnu manjinu i da su na teritoriji Hrvatske, čak i u opštinama koje su bile srpske, zapravo u nestajanju.

Status Srba u Hrvatskoj nije adekvatno rešen posle Drugog svetskog rata i posle genocida koji je nad ovim narodom počinjen. Istoričar Momčilo Diklić izjavio je da su Srbi od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj svedeni na nacionalnu manjinu, da bi danas bili skoro pred nestajanjem. Oni koji su morali da obezbede sigurnost i opstanak Srba u Hrvatskoj bili su srpski komunisti u Hrvatskoj posle Drugog svetskog rata, ali su oni obmanuli Srbe koji su bili u zanosu posle pobede nad fašizmom. Da li je moguće ispraviti istorijsku nepravdu prema Srbima u Hrvatskoj upitali smo istoričara Momčila Diklića.

Nakon Oluje 1995. godine i masovnog egzodusa Srba, Hrvatska je praktično postala etnički čista država i time se konačno ostvario san generacija hrvatskih nacionalista. Pojedini analitičari hrvatsko-srpskih odnosa ističu da je Hrvatska izgradila svoju verziju Drugog svetskog rata u kojoj su zamenjene uloge, pa su ustaški zločinci pretvoreni u borce za slobodu, a partizani kao borci za slobodu degradirani na rang zločinaca. Svako kritičko preispitivanje ovih neistina, uključujući i onih vezanih za Domovinski rat, posebno ako dolazi sa srpske strane, doživljava se kao atak na hrvatsku državotvornost. Istoričar Momčilo Diklić rekao je da bi voleo da nepravda učinjena Srbima bude ispravljena, ali da mu se čini da se stvari kreću u suprotnom pravcu. On je dodao da se naginje ka zaboravu i zanemarivanju učinjenih zločina, što vodi daljem nestajanju Srba iz Hrvatske. Diklić je naglasio da se u srpske krajeve u Hrvatskoj nije ulagalo, jer su ocenjeni kao neperspektivni, te je i onaj malobrojni srpski narod koji je ostao na svojim ognjištima, uglavnom otišao u veće gradove gde je došlo do asimilacije. Zbog svega pomenutog, Srbi u Hrvatskoj svedeni su na status nacionalne manjine, a zapravo su u nestajanju.