Aleksandar Jovanović Ćuta, ekološki aktivista, rekao je da država i institucije ne poštuju postojeće zakone u sferi ekologije i da dok god bude bila takva situacija da ljudi bliski vlasti ubiraju profit na račun ugrožavanja životne sredine, građani imaju pravo da sprovode zakon sami.

Srbija se godinama unazad suočava sa posledicama ekološke nebrige, pa osim zagađenog vazduha koji ugrožava stanovnike većine gradova, problem predstavlja i ugrožavanje ekosistema vezanim za reke zbog izgradnje mini hidroelektrana. Građani su u više navrata tražili od nadležnih institucija da se pomenuti problemi reše, ali osim obećanja, krupnijih koraka ka rešenju nije bilo. Aleksandar Jovanović Ćuta upozorio je nadležne organe da građani neće dozvoliti da se reke guraju u cevi i da se deca truju sumpordioksidom. Zamolili smo ga da za gledaoce KTV televizije odgovori na pitanje da li će nadležne institucije uvažiti zahteve građana.

Kako je objašnjeno iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, najopasniji zagađivači vazduha su PM suspendovane čestice, koje su veoma sitne, pa lako dospevaju u pluća. Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu koji je Vlada Srbije usvojila krajem januara 2021, potvrđeno je da je u periodu na koji se odnosi izveštaj, vazduh osim u Beogradu bio prekomerno zagađen u Valjevu, Kraljevu, Zaječaru i Subotici. Posebno je naznačen slučaj Bora, gde je posle trogodišnje pauze ponovo zabeležen porast broja pojava koncentracija sumpor-dioksida opasnih po zdravlje ljudi. Osim problema sa zagađenim vazduhom, veliki ekološki problem predstavlja i ugrožavanje rečnih tokova i životne sredine oko reka izgradnjom mini hidroelektrana. Ekološkim protestima i eko stražama na Staroj planini, meštani ove planine izborili su se da gradnja malih hidroelektrana bude stopirana na ovom području, ali se planira izgradnja ovakvih objekata i na drugim rekama u Srbiji. Aleksandar Jovanović Ćuta, ekološki aktivista, više puta je ukazivao na to da se investitori mini hidroelektrana ponašaju u suprotnosti sa zakonom, da država to dopušta, a da nadležne institucije ne reaguju. On je upozorio da, ako se takva situacija bude nastavila, građani Srbije će svoje pravo tražiti i na ulici.