Ministarstvo poloprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom. Takođe i za pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada. Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške jesu podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja, nabavku naslona za proizvodne zasade i za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica ili malina u saksijama odnosno vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica ili malina na bankovima. Takođe i za hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara. Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, su: za nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2.500.000 dinara; za nabavku naslona – 825.000 dinara; za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica ili malina u saksijama odnosno vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica ili malina na bankovima – 375.000 dinara i za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara. Ako se podsticaji dnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.