Doktorka Dragoslava Šaponja, specijalista interne medicine je rekla da ne postoje magične tablete kojima bi se rešio svaki zdravstveni problem, već da je ključ u promeni ishrane i životnih navika pacijenata.

Doktorka Dragoslava Šaponja je specijalista interne medicine koja pored standardne farmakološke terapije u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti primenjuje i hrono program ishrane doktorice Ane Gifing koji je do sada pokazao izuzetne rezultate. Po njenim rečima ranije su pacijenti verovali da samo tablete mogu izlečiti njihovu bolest, ali su se vrlo brzo uverili da pravilnom ishranom uz adekvatnu suplementaciju mogu regulisati nivo šećera i masti u krvi kao i krvni pritisak. Upitali smo doktoricu Šaponju da li su efekti ovog programa dugotrajni.

Program hrono ishrane doktorke Ane Gifing je patentirani program koji je ona osmislila 2003. godine. Radi se o individualnom pristupu koji dovodi u optimalnu ravnotežu fiziološke procese u organizmu, sprečava oboljevanje kod ljudi i leči postojeće metaboličke poremećaje. Ovaj program ne podrazumeva brojanje kalorija, merenje težine namirnica i određivanje količina hrane. Ono o čemu se vodi računa je jednak protok vremena između obroka, pravilna raspoređenost obroka i ispravno kombinovanje namirnica za određeno doba dana. Svakom korisniku programa individualno se pristupa i upravo zbog toga ovaj program daje dobre rezultate. Doktorka Dragoslava Šaponja, specijalista interne medicine, rekla je da ona i doktorka Gifing sarađuju već 6-7 godina, kao i da je ključno da pacijenti, ali i lekari shvate značaj promene ishrane i životnih navika u rešavanju zdravstvenih problema. Ona je naglasila da je važno da se pacijentima od strane lekara ne daju uopštene preporuke u vezi sa ishranom, već da se to konkretizuje i da se saveti dobijaju od stručnjaka koji za sobom imaju rezultate u radu.