Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao mere za stabilizaciju stanja u stočarstvu

0
102

Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao je mere koje ministarstva poljoprivrede i trgovine preduzimaju u vezi sa stabilizacijom stanja u stočarstvu. Preporučeno je da se iz budžetske rezerve odvoje sredstva za intervencije u oblasti cena u stočarstvu.

Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao je mere koje ministarstva poljoprivrede i trgovine preduzimaju u vezi sa stabilizacijom stanja u stočarstvu. Upućena je preporuka da se izdvoji dređena suma novca za popunu zaliha preko Direkcije za robne rezerve, radi budućih intervencija. Odbor je preporučio Ministarstvu poljoprivrede da u pravilnicima kojima se reguliše zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za stočare navedu poljoprivredne kulture koje se koriste za pripremanje stočne hrane. Zatraženo je da ministarstvo sa spiska tih kultura izbaci šećernu repu, a da kod suncokreta dozvoli zamenu za sačmu u punoj proizvodnoj težini, koja će se upotrebljavati za pripremu hrane za stoku na farmama.

Tokom rasprave o stanju u stočarstvu sa posebnim fokusom na svinjarstvo, predstavnici Ministarstva poljoprivrede istakli su da je dobijena nova saglasnost da Direkcija za robne rezerve interventno otkupi 10.000 tovnih svinja za po 160 dinara po kilogramu. Oni su ukazali i da za uvođenje prelevmana na uvoz mesa nisu dobili saglasnost ministarstava finansija i trgovine, kao ni ministarstva za evropske integracije. Odbor je doneo i zaključak kojim je apelovano na lovačka udruženja, lovočuvarsku službu, i lovne inspektora da posvete pažnju i kontrolišu moguće uginuća divljih svinja na lovištima kojima gazduju, te da o tome obaveštavaju veterinarske službe.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here