Republička direkcija za Robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice.

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2021. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama.

Elementi kvaliteta pšenice su: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maksimalno 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%, sadržaj sirovih proteina minimalno 11,5%.

Pšenica treba da je u rasutom stanju. Cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad je 22,35 din/kg sa PDV-om na dan 28.07.2021. godine.

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje je po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a obavlja se kod Skladištara po nalogu Direkcije.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2021 godine. Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije obavi utovar krajnjem korisniku.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 11.08.2021. godine, do 11. časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd.

Detaljne informacije mogu se pogledati na sajtu Republičke direkcije za  robne rezerve.