U Beogradu je održana konferencija Krovne organizacije mladih Srbije povodom Medjunarodnog dana mladih na kojoj je predstavljen „Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji u 2021. godini“. Đorđe Plavšić iz Krovne organizacije mladih Srbije naglasio je da je važno i da institucije veruju mladima.

Krovna organizacija mladih Srbije nastavlja da ukazuje na probleme kroz preporuke, ne samo danas na Međunarodni dan mladih, te se iz te organizacije nadaju da će svi važni društveni akteri raditi sa mladima iz dana u dan tokom cele godine.