Novinarka Branka Jajić, koja je uvek bila rado viđen gost, prijatelj i saradnik KTV televizije, preminula je danas. Iza sebe je ostavila ćerku Jelenu.

Branka Jajić je rođena u Lici, na Pokrov Presvete Bogorodice, a detinjstvo i mladost je provela u Zrenjaninu, gde je završila Drugu eksperimentalnu gimnaziju – Prirodno matematički smer i Muzičku školu „Josif Marinković”– violina. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu – Smer jugoslovenske i svetske književnosti, a postdiplomske studije komunikologije je završila na Sveučilištu u Zagrebu. Magistrirala je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu sa temom „Ljudi koji su promenili svet“ – Nikola Tesla, Mihajlo Idvorski Pupin, Milutin Milanković i Mileva Marić Anštajn.

Dobitnica je brojnih nagrada za književnost, prirodne nauke i sport, među kojima je i Nagrada Ujedinjenih nacija za literarni rad „Omladina i njena odgovornost za budućnost sveta“. Najtrofejnija je sportistkinja na olimpijadama novinara u Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj. Bila je glavna i odgovorna urednica lista „Zrenjanin“ i dugogodišnja urednica kulture i saradnica brojih medija među kojima je bila i KTV televizija. Novinarstvo je učila u „Večernjim novostima“ i „Studiju B“ gde je bila jedna od urednica emisije „Dijagonale“. Bila je dugogodišnja čalnica UNS-a. Učestvovala je na naučnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu. Jedina je dvostruka dobitnica Nagrade Grada Zrenjanina. Bila je vlasnica i glavna i odgovorna urednica sajta „Brankine novosti“, kao i glavna i odgovorna urednica časopisa „Panonska zora“. Iza sebe je ostavila ćerku Jelenu.