Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je ugovore za dodelu bespovratnih sredstava sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava koje su dobile sredstva po osnovu konkursa za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“.

Ministarstvo za brigu o selu u oblasti negovanja tradicije na selu i očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja, sa ciljem oživljavanja i zaustavljanja daljeg pražnjenja sela, predložilo je, a Vlada Srbije je 29. jula 2021. godine, donela uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“. Tim povodom ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je ugovore za dodelu bespovratnih sredstava sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava koje su dobile sredstva po ovom konkursu.

Gradonačelnica Sremske Mitrovice, Svetlana Milovanović, je rekla da putem manifestacije „Miholjski susreti sela moći da se vidi šta to sela imaju da ponude i čime mogu da privuku turiste.

Pisac Ljubivoje Ršumović istakao je da se nikada nije stideo što je sa sela te da je uvek sa ponosom nosio pridev seljak. On je napomenuo da je neophodno da se urede putevi prema selima i da je neophodno da u svakom selu postoji dom kulture koji će okupljati stanovnike sela.

Uredbom  o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ je predviđeno organizovanje jednodnevne ili višednevne manifestacije koja se može održati u svim naseljenim mestima – selima na teritoriji Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a manifestaciju je moguće održati od 1. oktobra 2021. do 31. decembra 2021. godine. Aktivnosti, u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave, mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti, održavanja sportskih takmičenja, promovisanja, očuvanja i unaprđenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti. Za ovaj program opredeljeno je u budžetu Srbije ukupno 43 miliona dinara, a maksimalan iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 500.000 dinara.