Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim se ta oblast usklađuje sa evropskom regulativom i uvodi eAgrar – novo softversko rešenje Uprave za agrarna plaćanja.

Novo softversko rešenje eAgrar čini elektronski portal preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu i  koje će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava, a potom i efikasnije upravljanje isplata podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na ovaj način poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje elektronskih zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, izmena podataka, obnova registracije i brisanje iz Registra, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka.

U septembru je održana javna rasprava o izmenama ovog zakona kojima su predviđene i novine u IPARD programu poput uvođenja avansnog plaćanja do 50 odsto odobrene IPARD podrške, što bi  umnogome olakšalo poljoprivrednicima i firmama iz agrobiznisa da realizuju svoje IPARD investicije. Po važećim propisima  poljoprivrednici  sada u potpunsti finansiraju projekat i tek po završetku dobijaju povraćaj, a nakon ovih izmena deo tog iznosa dobili bi unapred, kada im se projekat odobri.

U nacrtu zakona se navodi da posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može Upravi podneti zahtev za avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50 odsto odobrenog iznosa IPARD podsticaja, uz koji dostavlja bankarsku garanciju ili drugo propisano sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu od 110 posto zahtevanog iznosa avansne isplate.

O zahtevu korisnika IPARD podsticaja da im se odobri avans odlučuje direktor Uprave rešenjem.

U nacrtu zakona navodi se da je u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje dopuštena samo jedna izmena odobrenog projekta. Rok za završetak projekta, odnosno rok za podnošenje zahteva za konačnu isplatu može se produžiti za najviše šest meseci za investicije u fizičku imovinu za nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno za najviše 12 meseci za investicije u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata.

Najavljene izmene zakona odnose se i na Lider meru IPARD programa, sistem za identifikaciju zemljišnih parcela i drugo.

Na sednici  Vlade usvojena je i izmenjena Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu, zbog velikog interesovanja građana,  a za realizaciju ovog programa Vlada Srbije je opredelila 573 miliona dinara.