Cene svinjskog mesa i prasadi širom Evropske unije su i dalje niske. Ovo nikako ne ide u prilog proizvođačima, jer su troškovi stočne hrane suviše visoki. Oko 20 zemalja EU pozvalo je Evropsku komisiju da pokrene strukturu podrške sektoru proizvodnje svinja.

Brojni spoljni faktori, uključujući pandemiju korona virusa i smanjenu potražnju iz Kine, doveli su do pada cena prasadi i svinja širom EU. I nema naznaka da će uskoro biti bolje. Slučajevi afričke svinjske kuge u nekoliko izvozno orijentisanih evropskih zemalja, uključujući Belgiju i Nemačku, takođe su imali veliki štetan uticaj na izvoz. Prema Evropskoj komisiji, proizvodnja svinjskog mesa će se povećati za oko 1,7% do kraja 2021. i za manje od polovine u 2022. Broj svinja je relativno stabilan u poslednjih nekoliko godina, tako da se očekuje da će porast produktivnosti pokrenuti i taj rast. Ali, šta će biti sa cenama?

Irske cene su pale u proseku za 0,16 evra/kg od 2020. godine. Ipak, uspele su da ostanu stabilne od početka ove godine. Tako su irske cene trenutno 17 centi/kg iznad prosečne cene u EU, koja je oko 1,30 evra/kg. Ovo nije zadovoljavajući faktor jer je cena i dalje niska. Iznosi samo 1.47 evra/kg. Industrija svinja u ovoj zemlji se u poslednje vreme suočila sa poteškoćama u pogledu povećanja cena radne snage i stočne hrane. Cene kombinovane hrane su 0.39 evra po toni više nego u ovo doba prošle godine.

Cene širom Evrope variraju, ali su najviše u Švedskoj. U ovoj zemlji dominira 2,02 evra/kg. Poređenja radi, cena u Velikoj Britaniji je značajno niža – 1,76 evra/kg. Cene u drugim zemljama EU iznosile su: Belgija 1,09 €/kg; Češka 1,32 €/kg; Nemačka 1,28 €/kg; Portugal 1,37 €/kg i Finska 1,60 €/kg. Najniža cena bila je u Letoniji i Litvaniji po 1,08 €/kg.

Oko 20 zemalja EU pozvalo je Evropsku komisiju da pokrene strukturu podrške sektoru proizvodnje svinja. Evropski komesar za poljoprivredu, Januš Vojčehovski, nazvao je situaciju „veoma teškom“ i sastao se sa ministrima poljoprivrede kako bi rešili problem. Istovremeno, odbor za razvoj poljoprivrede i hortikulture Velike Britanije izvestio je da se predviđa da će izvoz u 2021. biti 6% veći nego u 2020. godini. Takođe, očekuju da će sledeće godine isporuka u Aziju porasti za još 7%, ali i da će se potrošnja svinjskog mesa u EU do kraja ove godine povećati za 0,6%. Međutim, isto tako se predviđa pad od 1,2% sledeće godine jer se usporava proizvodnja, a izvoz raste. Iz svega deluje da će cene prasadi i svinjskog mesa u Evropi ostati niske još izvesno vreme.