JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin  obaveštava  građane da će početi sa  sprovođenjem ankete o uslugama koje pruža. Anketa će se sprovoditi u periodu od 05. novembra do 06. decembra 2021.godine.

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin  obaveštava  građane da će početi sa sprovođenjem ankete o uslugama koje pruža kao što su upravljanje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih i zelenih površina, usluge Zoohigijenske službe i usluge iz Pogrebne delatnosti. Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima  i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, javna komunalna preduzeća su u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.

Kroz ovu anketu, JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin želi da čuje mišljenje građana o kvalitetu usluga koje pruža i dan na taj način unapredi komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća. Anketa će se sprovoditi u periodu od 05. novembra do 06. decembra 2021.godine.

Iz ovog preduzeća pozivaju građane da popune upitnik elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu preduzeća www.jkpciz.co.rs pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”, na Fejsbuk stranici, kao i na zvaničnom sajtu grada Zrenjanina.

Za dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga na raspolaganju su besplatna info linija 0800/000-023,  kontakt telefon 023/523-640 i e-mail adresa: prmanager@jkpciz.co.rs.

JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin unapred se zahvaljuje svim građanima Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju.