Odgoj ćurića

0
176

Ćurići se mogu gajiti na dva načina: prirodno i veštački. U sezonskoj proizvodnji ćuraka najbolje vreme za leženje, porast i razvoj priplodnog materijala jeste proleće. Međutim u industrijskoj proizvodnji leženje i odgajivanje ćurića, vrši se tokom cele godine.

Ako se ćurići legu prirodnim načinom, onda se pod ćurku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvočka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. Ćurka leži na jajima prosečno 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slučaju 14 dana. Za leženje ćurećih jaja postoje posebni veliki inkubatori. Jaja s farme dopremaju se u inkubatorsku stanicu, gde se najpre izvrši fumigacija jaja, a zatim se ona prebacuju u prostoriju za čuvanje jaja na temperaturi od 15 do 18 C i relativnoj vlažnosti vazduha oko 80%. Pre ulaganja, jaja iz ove prostorije prebacuju se iz ove prostorije za predgrejanje temperature oko 26 C i tu ostaju oko 6 sati. U inkubatoru se jaja okreću svaka dva sata. U višeslojnim inkubatorima temperatura iznosi 37,6 C, a relativna vlažnost vazduha oko 60%. U inkubatoru ostaju do 25 dana a zatim se prebacuju u izležionik.

Prosvetljivanje jaja se obično vrši 10. ili 11. dana inkubacije, a može još jedanput i to 25. dana prilikom prebacivanja jaja u izležionik. U izležioniku se jaja više ne okreću, a temperatura je skoro ista kao i u inkubatoru, a relativna vlažnost vazduha je znatno veća i iznosi od 85 do 90%. Kljuvanje ćurećih jaja počinje 26. dana da bi se završilo 28. dana, kada se ćurići vade iz izležionika i smeštaju u prostoriju za prijem malih ćurića.

Ćurići se mogu gajiti na dva načina: prirodno i veštački. U sezonskoj proizvodnji ćuraka najbolje vreme za leženje, porast i razvoj priplodnog materijala jeste proleće. Međutim u industrijskoj proizvodnji leženje i odgajivanje ćurića, vrši se tokom cele godine.

U odgajivanju podmladka ćuraka najkritičniji razdoblje je od momenta izvođenja pa sve dok im ne izbija bobice po golim delovima vrata i glave, a to biva od 7 do 9 nedelja. Kada se prebobaju ćurići su najotporniji među domaćom živinom. Ćurići se moraju odgajati odvojeno od starijih ćurića i odraslih ćuraka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here