Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin sprovešće se od 1. do 30. decembra na teritoriji Grada Zrenjanina. Upitnik se može popuniti elektronski na sajtu preduzeća i Grada Zrenjanina, preuzeti i popuniti u Korisničkom centru preduzeća u Petefijevoj 3, kao i u pojedinim mesnim zajednicama. Svi zainteresovani upitnik mogu popuniti na ovom linku:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnV4uj4z64xOySelxoVK5buekCXpWRRMlyO0K0j4d5tIs2g/viewform

U periodu od 1. do 30. decembra JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin sprovešće ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama ovog preduzeća. Ispitivanje se sprovodi na teritoriji grada Zrenjanina i u svim naseljenim mestima gde JKP „Vodovod i kanalizacija“ pruža svoje usluge. Ispitivanje zadovoljstva korisnika je zakonska obaveza, ali i način da, na osnovu prikupljenih podataka JKP „Vodovod i kanalizacija“ unapredi kvalitet usluga, međusobnu komunikaciju  sa korisnicima i da bolje odgovori na njihove potrebe.

Upitnik se može popuniti elektronski na sajtu preduzeća i Grada Zrenjanina, preuzeti i popuniti u Korisničkom centru preduzeća u Petefijevoj 3, kao i u pojedinim mesnim zajednicama.

Sve aktivnosti tokom ispitivanja će biti usaglašene sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i usvojenim merama za sprečavanje širenja korona virusa, a po okončanju ispitivanja javno će biti objavljeni rezultati odnosno izveštaj o sprovedenom ispitivanju.

Svi zainteresovani upitnik mogu popuniti na ovom linku:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnV4uj4z64xOySelxoVK5buekCXpWRRMlyO0K0j4d5tIs2g/viewform