Komentarišući informaciju da je izabrana u zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Prištini, Mila Alečković, klinički psiholog i antropološki psihijatar je izjavila da je to laž i manipulacija partije na vlasti i istakla da je aktuelni režim zabranio međunarodnu saradnju njenog univerziteta u Francuskoj sa studentima sa Kosova i Metohije kojima je htela da pomogne.

Demokratska stranka pozvala je ministra prosvete Branka Ružića da objasni kako je Mila Alečković, klinički posiholog i antropološki psihijatar, izabrana za vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini. U ovoj opozicionoj stranci poručuju da je prošle godine pomenuti fakultet raspisao konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija, na koji se prijavila – samo Mila Alečković, koja je na kraju izabrana u zvanje vanrednog profesora. Mila Alečković je reagujući na ove navode uputila listu Danas reakciju na objavljeni tekst u kom je priložila činjenice o svojoj radnoj i moralnoj biografiji. Upitali smo je koje kvalifikacije ima i da li te kvalifikacije ispunjavaju uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora te kako je došlo do toga da posle prijave na konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora bude izabrana u zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Prištini.

Mila Alečković, klinički psiholog i antropološki psihijatar je izjavila da je informaciju o njenom izboru u zvanje vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini laž i manipulacija partije na vlasti i aktuelnog režima koji je zabranio međunarodnu saradnju njenog univerziteta u Francuskoj sa studentima sa Kosova i Metohije kojima je htela da pomogne.