Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstava za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo već dve godine realizuje projekat identifikacije državnog, napuštenog zemljišta, sa ciljem da se što više oranica stavi u funkciju. Ove godine otkriveno je novih 1.319 parcela napuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta.

Prema analizama nadležnog ministarstva, procenjuje se da se od 5,6 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, između 200.000 i 350.000 hektara obradivog zemljišta i livada ne koristi svake godine, dok je površina napuštenog poljoprivrednog zemljišta pod pašnjacima mnogo veća. Ove godine identifikovano je 1.319 parcela napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u dvanaest jedinica lokalnih samouprava.

Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu sprovodi se u okviru projekta „Jačanje ruralne konkurentnosti i produktivnosti u agrobiznis sektoru“ koji Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Takva vrsta analiza sprovodi se u cilju što boljeg korišćenja raspoloživih resursa, privlačenja novih investicija i razvoja poljoprivrednog sektora.

Do sada je identifikovano preko 2.000 napuštenih parcela koje mogu pružiti dodatnu mogućnost poljoprivrednicima da prošire ili započnu rad u poljoprivredi, kao i potencijalnim investitorima u nove intenzivne zasade voća ili vinove loze.

Sveobuhvatna analiza statusa napuštenog državnog zemljišta, trenutnog stanja parcela i važećih propisa u ovoj oblasti pružiće osnov za preporuke za poboljšanje politika koje regulišu upravljanje napuštenim poljoprivrednim zemljištem

Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u skladu sa njegovom namenom, a stavljanje u funkciju neiskorišćenog poljoprivrednog zemljišta sa naglaskom na investicije u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na tim površinama predstavlja važan cilj resornih institucija u Republici Srbiji, jer doprinosi jačanju konkurentnosti poljoprivrede i stvaranju novih vrednosti i samim tim povećanju BDP Republike Srbije, što je uglavnom praćeno i povećanjem izvoza u oblasti poljoprivrede.

U skladu sa tim, Uprava za poloprivredno zemljište ulaže svoje postojeće resurse u identifikaciju napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao velikog potencijala za privlačenje novih investicija i razvoj poljoprivrednog sektora, pre svega u delu koji se bavi intenzivnom ili organskom proizvodnjom, ali i pošumljavanjem, kao i identifikovanjem površina u svrhu uspostavljanja poljozaštitnih pojaseva.