Na našim trpezama često se poslužuju slatka i slana, kuvana ili pečena jela od tikve. Pravimo čorbe, variva, pite, sokove. U zaštićenom prostoru sadnja se obavlja krajem februara ako ima grejanja ili početkom marta ako nema grejanja.

Tikve su jednogodišnje zeljaste biljke koje spadaju u grupu vrežastog povrća i porodicu bundeva. Različitog su oblika, veličine i namene. Za ovu biljku koristimo različite nazive: bundeva, ludaja, dulek, buče, pečenka ili misirača… Kod nas se gaje tri vrste tikve: Cucurbita pepo – obična tikva, dulek, Cucurbita maxima – bundeva, pečenka, ludaja i Cucurbita moschata – muskatna tikva, šećerka. Na našim trpezama često se poslužuju slatka i slana, kuvana ili pečena jela od tikve. Pravimo čorbe, variva, pite, sokove. Tikva koju gajimo je kultivisana i razvila se iz divlje bundeve koja je rasla na području između Gvatemale i Meksika.

Tikvica je žbunasta forma obične tikve kod koje se koriste mladi plodovi sa cvetom ili obične povrtarske tikvice sa izduženim cilindričnim plodovima. Tikvice možemo gajiti u zaštićenom prostoru, za ranu proizvodnju zbog kratke vegetacije. Mogu da se gaje i kao drugi usev posle salate. Tikve su toploljubive biljke kojima je za klijanje i nicanje potrebna temperatura iznad 12 ºC. Optimalna temperatura za rast i razviće je u granicama između 25-30 ºC. Pad temperature ispod 5 ºC kao i jako kolebanje temperature utiču vrlo negativno na njihov razvoj i plodonošenje. Slabi mrazevi i slane u proleće mogu potpuno da unište mlade biljke. Ove biljke imaju velike potrebe za vlagom jer razvijaju veliku lisnu transpiracionu površinu. Ne podnose ni suviše vlažnu sredinu. Visoka temperatura i suša ometaju oplodnju. U takvim uslovima nedovoljne vlage u zemljištu prinosi su niži, a plodovi sitniji ali su boljeg kvaliteta i sa više suve materije. Nasuprot tome u uslovima obilne vlage u zemljištu povećava se krupnoća plodova i prinos, ali se smanjuje sadržaj šećera u njima.

Potrebe za toplotom i vlagom zavise od faze razvoja biljke. Za klijanje i nicanje najpogodnija je visoka temperatura 25-28 ºC, i obilna vlaga. Posle ove faze potrebna je umerena vlažnost zemljišta i temperatura između 20-25 ºC podstiču izgradnju korenovog sistema i razvoj nadzemnih organa biljke. Kasnije, u vreme cvetanja i intezivnog rasta plodova, biljke imaju veće potrebe za toplotom.

Povrtarske tikvice se najbolje razvijaju na dubokom i strukturnom zemljištu. U zaštićenom prostoru sadnja se obavlja krajem februara (ako ima grejanja) ili početkom marta ako nema grejanja. Razmak sadnje 100×50 cm. Berba počinje krajem aprila i u prvoj polovini maja. Berba se obavlja svaki ili svaki drugi dan. Ekonomski je opravdana i rana jesenja proizvodnja (sadnja u avgustu, a berba kraj septembra i početak oktobra).