Sadnju arpadžika treba obaviti što je ranije moguće, a najkasnije do kraja marta, čim vremenske prilike dozvole. Najpre treba izvršiti pripremu zemljišta i onda izvršiti sadnju arpadžika. Iz arpadžika crni luk se može ranije saditi u odnosu na direktnu setvu.

Sadnja arpadžika može biti mehanizovana (sadilicama) ili ručna na ravno tlo ili na gredice. Rastojanje između redova je najčešće 30cm, a u redu 7-10cm. Obično se sadi oko 500 – 800 kg/ha arpadžika, ali to zavisi od krupnoće lukovica i kvaliteta rada sadilice. Ovako posađen luk ranije niče i pre završava vegetaciju (sredina jula).

Lukova muva je najopasnija štetočina luka u našim područjima a po pravilu se javlja u vlažnim prolećima. Najopasnija je prva, prolećna generacija, koja napada još nerazvijene biljke. Štete izaziva larva koja se unutar stabljike hrani njenim sadržajem. Na mestima oštećenja razvijaju se gljive čađavice koje izazivaju truljenje biljaka. U polju se napad lukove muve može lako prepoznati: napadnute biljke počinju naglo venuti, listovi žute, središnji list se suši i lagano izvlači iz stabljike. Presečemo li uzdužno takvu biljku naći ćemo više larvi lukove muve. Kod jakog napada u jednoj biljci može biti i do 50 larvi. Međutim, dovoljna je samo jedna larva u mladoj stabljici luka da bi izazvala truljenje. U našim klimatskim uslovima lukova muva ima 2-3 generacije godišnje. Prezimi kao lutka u zemljištu. Let počinje u drugoj polovini aprila i često se produžuje tokom prve polovine maja. Desetak dana nakon početka leta ženka polaže jaja između listova luka, na vrat korena mladih biljčica, na sam arpadžik ili na zemlju u neposrednoj blizini luka, u gomilicama od 5-12 komada. Za nekoliko dana ženka položi 50-100 jaja. Nedelju dana nakon polaganja jaja izlaze larve koje se odmah ubušuju u mlade stabljike luka gde se intenzivno hrane. Usled toga lišće žuti, vene i suši se. Na mlađim biljkama štete su veće. Nakon 15-20 dana intenzivne ishrane larva se izvlači iz biljke i učauri u zemljištu ili čak u lukovici. Stadijum lutke traje 2 nedelje nakon čega izleće odrasla muva druge generacije čije larve prave manje štete jer je luk već dobro razvijen. Druga generacija lukove muve može napraviti veće štete na praziluku.

Za zaštitu luka preporučuju se zemljišni insekticidi, koje treba uneti u zemljište pre sadnje arpadžika. Deluju svojim parama i kontaktno. U zavisnosti od izbora insekticida različite su i količine primene. Ako ova metoda nije korišćena, sigurno će se larva lukove muve ubušiti u list. U slučaju da je larva lukove muve već unutar lista moguće je suzbiti prskanjem insekticidima koji nakon prskanja sokom ulaze u unutrašnjost lista i time uništavaju larvu. Prilikom ovakvog načina zaštite treba svakako voditi računa o karenci.