Tanasković – Problemima Beograda treba da se bavi gradonačelnik a ne njegovi zamenici

0
68

Članica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković je izjavila da prvi čovek Beograda ne zna skoro ništa o problemima Beograđana, i dodala da gradonačelnik Beograda treba da se bavi problemima grada a ne njegovi zamenici.

Marina Lipovac Tanasković iz Narodne stranke je izjavila da bi jedan zamenik gradonačelnika glavnog grada kao što je Beograd umesto svojim imidžom trebalo da se bavi problemima građana i napretkom grada, odnosno da se najpre zapita zašto posle svake veće kiše ima poplava po Beogradu, zašto je Beograd jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, zašto građani nemaju vodu za piće i druge potrebe, zašto su konstantne gužve i kašnjenja u saobraćaju te zašto nema dovoljnog broja parking mesta. Kako komentariše vođenje Beograda od strane Gorana Vesića i šta mu najviše zamera pitali smo Marinu Lipovac Tanasković.

Prema zakonskoj regulativi, gradonačelnik predstavlja i zastupa grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Beogradu. Bira ga Skupština grada, iz reda odbornika, na mandat od četiri godine, na predlog predsednika Skupštine. Nadležnosti gradonačelnika Beograda su da predstavlja i zastupa grad, da neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih pravnih akata Skupštine grada, da predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada, naredbodavac je za izvršenje budžeta, usmerava i usklađuje rad Gradske uprave, donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine, vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.

Članica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković je izjavila da gradonačelnik Beograda treba da zna probleme Beograđana o kojima aktuelni vršilac ove funkcije dr Radojičić, kako je rekla, ne zna skoro ništa, kao i da gradonačelnik treba da se bavi problemima grada a ne njegovi zamenici.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here