U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća – monilioze, tako da se preporučuje  sprovođenje preventivnih mera zaštite.

Proizvodni zasadi kajsija, bresaka i nektarina se nalaze  u različitim fazama cvetanja, a u narednim danima se očekuje početak cvetanja i kod ostalog ranostasnog koštičavog voća.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Infekcija se ostvaruje preko žiga tučka u prisustvu padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha i na temperaturama od 5°C do 25°C. Ukoliko je već ostvarena infekcija nije moguće sprečiti dalji razvoj bolesti, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite. U zasadima koštičavog voća koje se nalazi u fazi cvetanja, preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana: Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%, Neon (ciprodinil) u količini 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil)  u količini od 0,3 do 0,5 kg/ha, Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini od 0,562 do 0,75 kg/ha ili drugi registrovani fungicid.

Preporuka je da se tretman izvrši dan pre najavljenih padavina kako bi se obezbedila zaštita najvećeg broja otvorenih cvetova. Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača. Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti pravilno, u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi i u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida.