Ministarstvo za brigu o selu je zvanično raspisalo još jedan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, i to za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“. Konkurs traje do 29. aprila 2022. godine.

 Za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela“ u budžetu Republike Srbije opredeljeno je ukupno 43 miliona dinara, a maksimalan iznos koji se odobrava po jednoj prijavi iznosi 500 hiljada dinara.  U 2021. godini za ovaj program izdvojeno je 30,5 miliona dinara i 68 jedinica lokalnih samouprava dobile su sredstva za održavanje ove manifestacije u svojim selima. Čak 961 selo se takmičilo i družilo u najrazličitijim disciplinama, a o tome koliko je ova manifestacija naišla na izuzetno pozitivan prijem svedoči broj od oko 100.000 učesnika i posetilaca. Uloga Ministarstva za brigu o selu i ministra Milana Krkobabića je od ključne važnosti za razvoj kulturno umetničkog života u selima.,Ova inicijativa je sjajna. To je potrebno i mladima i starima. Starima da se podsete nekih vremena kada su oni bili aktivni i kada je bilo više ljudi na selu. A mladima da im se prenese tradicija i zanati. Poenta manifestacije je da selo oživi. To je cilj, i ako ova manifestacija postane tradicionalna – da svake godine neko drugo selo bude domaćin i da svi gostuju kod njega to će biti veliki useh.

Jednodnevna ili višednevna manifestacija može se održati u svim naseljenim mestima – selima na teritoriji Republike Srbije (izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja). Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Republike Srbije, koje same osmišljavaju program trajanje i mesto održavanja za manifestaciju „Miholjski susreti sela“, Predviđeno je da se manifestacije održavaju od 28. juna do 1. decembra 2022. godine.

Konkurs traje do 29. aprila 2022. godine.