Ideja pokreta Novi optimizam o Banatskom univerzitetu i ideja o Zrenjaninu kao otvorenom gradu nisu realizovane jer su ih mnogi političari, prema rečima osnivača pokreta Branislava Gute Grubačkog, bagatelisali i koristili i još uvek ih koriste samo u marketinške svrhe.

Pokret Novi optimizam osnovan je krajem 2004. godine. Nakon potpisivanja protokola o saradnji između Studentske unije Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu i Pozorišnog kluba „Zeleno zvono“, 31. januara 2005. godine, inicijativi su se pridružili pojedinci i ustanove od integriteta iz okruženja. Potpisnici su se okupili s ciljem da realizuju sledeće tačke protokola „Novog optimizma“: 1. Zrenjanin – centar banatskog univerziteta; 2. Zrenjanin – evropska prestonica kulture; 3. Zrenjanin – otvoreni grad; 4. Zrenjanin nije i ne sme da postane mrtav grad i u njemu ima mesta za NOVI OPTIMIZAM. Zbog čega ove ideje nisu ostvarene u Zrenjaninu, ali i s druge strane šta je pokret uradio delujući van našeg grada pitali smo osnivača pokreta Branislava Gutu Grubačkog.

U Proglasu „Novog optimizma“ jasno je istaknuto da ,,Novi optimizam“ okuplja umetnike, naučnike, preduzetnike, pronalazače i druge izuzetne pojedince, sa ciljem da ih kao dobar primer predstavi najširoj javnosti. Nizom tribina, izložbi i različitih kulturnih i društveno angažovanih događaja, animirane su lokalne institucije i akteri javnog života. Od 2016. godine, nakon nasilnog zatvaranja „Zelenog zvona“, pokret Novi optimizam deluje iz Beograda.

Ideje zacrtane prilikom osnivanja pokreta, pre svega ideja o Banatskom univerzitetu i ideja o zrenjaninu kao otvorenom gradu nisu realizovane jer su ih mnogi političari, prema rečima osnivača Novog optimizma branislava gute Grubačkog, bagatelisali i koristili i još uvek ih koriste samo u marketinške svrhe.