Prava nekih pacijenata kao što su pacijenti bolesni od kardiovaskularnih i malignih bolesti tokom ove pandemije su unižena, poručio je doktor Alek Račić iz Pokreta srpske sabornosti.

Prava pacijenata u Srbiji u poslednjih 30-ak godina nisu na nivou razvijenih zapadnih zemalja, ali situacija se dodatno pogoršala tokom pandemije. Tim povodom je održan okrugli sto „Kuda ide srpsko zdravstvo“. Mi smo o stanju prava pacijenata porazgovarali sa doktorom Alekom Račićem iz Pokreta srpske sabornosti.

Na okruglom stolu pod nazivom “Kuda ide srpsko zdravstvo” predstavnici udruženja pacijenata potpisali su Proglas koji ima za cilj unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji. Proglas je nastao kao zaključak više sastanaka udruženja pacijenata koji su se udružili da bi pokušali da ukažu na važna pitanja koja se tiču svih nas jer će svako od nas jednom biti pacijent. Ovo, kako se navodi, nije zatvoren dokument već je nacrt za razgovore svih subjekata zdravstva: pacijenata, države, lekara i farmaceutske industrije kao i svih onih društvenih činilaca koji mogu uticati na kreiranje zdravstvenog sistema po meri pacijenta. Fokus rada udruženja u narednom periodu biće na adekvatnoj dostupnosti inovativnih terapija, uključivanju predstavnika udruženja pacijenata u institucije, komisije i ostala tela koje imaju za cilj donošenje odluka koje se tiču pacijenata kao i na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite. Koja su realna prava pacijenata u našem zdravstvenom sistemu, pitali smo doktora Aleka Račića iz Pokreta srpske sabornosti.

Na smanjenje tereta oboljevanja i umiranja svakako bi uticalo i planiranje i kontinuirano povećanje zdravstvene prosvećenosti i kontinuirano uvođenje programa prevencije za koje je dokazano da smanjuju oboljevane i umiranje od hroničnih nezaraznih bolesti uključujući kardiovaskularne, metaboličke bolesti i kancer kao vodeće uzorke umiranja u Srbiji, rečeno je na okruglom stolu “Kuda ide srpsko zdravstvo”.

Dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA naveo je da ohrabruje činjenica da su država, zdravstveni radnici, pacijenti i farmaceutska industrija počeli zajednički da rade na rešavanju velikog zaostatka u dostupnosti savremenih inovativnih terapija te da je najvažnije da se sa tim procesom što snažnije nastavi.