Alek Račić – Vratiti na snagu jugoslovenske zakone o bezbednosti na radu

0
318

Srbiji nedostaje set zakona o bezbednosti na radu, pa smo taj problem razmotrili sa doktorom Alekom Račićem.

I pored zabrinjavajuće velikog broja povreda na radu, Srbija još uvek nema usvojene propise koji bi omogućili stvaranje bezbednije i zdravije radne sredine, saopštila je fondacija Centar za demokratiju a povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. U saopštenju se navodi da je prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u 2021. godini registrovano 45 smrtnih, 3.455 teških i 17.558 lakih povreda na radu. Da li je opravdano što Srbija nema usvojen Zakon o bezbednosti na radu pitali smo doktora Aleka Račića iz Pokreta srpske sabornosti.

Uloga zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pratećih akata je u tome da se spreče povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom. U Srbiji nisu usvojeni svi neophodni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prema Planu rada Vlade. Sve predviđene izmene predstavljaju i deo politike usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije – navodi fondacija Centar za demokratiju i ukazuje na važne preporuke u ovoj oblasti koje su donete u okviru „Izveštaja o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu“.

Između ostalog, zatraženo je da se u što skorijem roku usvoji zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti, zatim da se u najkraćem mogućem roku poveća broj inspektora rada, kao i da se propisima uredi pitanje utvrđivanja postojanja profesio nalnih bolesti i troškova njihove dijagnostike, odnosno da se uvede posebna šema osiguranja za povrede i profesionalne bolesti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here