Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu kredita u okviru Investicionog programa „Oporavak i razvoj“ koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj, novac je obezbeđen iz kreditne linije Evropske investicione banke u iznosu od 90 miliona evra.

Program „Oporavak i razvoj“ se sprovodi iz kreditne linije Evropske investicione banke u skladu sa Finansijskim ugovorom COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i firme srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i države, objavljeno je na sajtu Ministarstva privrede.

Pravo na korišćenje sredstava po Programu imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća, registrovana u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i velika preduzeća srednje tržišne kapitalizacije („MidCap“) definisani kao preduzeća sa minimalno 250, a maksimalno 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom u svim povezanim licima), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti koja je sastavni deo Programa.

Sredstva Programa namenjena su za: kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta; kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrsta N1; kupovinu računarske opreme; nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Oprema koja se stiče ulaganjem mora biti nova u slučaju velikih preduzeća, a u slučaju ulaganja u opremu od strane zadruga, mikro, malih i srednjih preduzeća može biti starosti do šest godina. Zahtevi se primaju dok se sredstva ne potroše, a najkasnije do 30. juna ove godine.