Zakoni o povraćaju oduzete imovine doneti su pod pritiskom Evropske unije u kojoj se smatra da je pravo na privatnu imovinu neprikosnoveno.  Član Udruženja „Srpska liga“ Vojislav Došen iz Zrenjanina ocenjuje da naš postupak restitucije nema ni jednu dobru stranu.

Naslednicima imovine oduzete nakon Drugog svetskog rada i dalje veliki problem predstavlja nepoštovanje zakonskog roka za odlučivanje o žalbi na prvostepeno rešenje Agencije za restituciju, pa se umesto propisanih 90 dana o žalbama u Ministarstvu finanasija odlučuje godinu, dve dana pa i više, što obesmišljava ideju pravične naknade u restituciji. Koje su dobre, a koje loše strane postupka restitucije pitali smo člana Udruženja „Srpska liga“ Vojislava Došena, koji je veliki potražilac imovine iz restitucije.

Do sada je podnosiocima zahteva za restituciju na području Zrenjanina vraćeno 3.633 hektara oranica, 144 objekta, 92 poslovna objekta, 19 stanova i 33 zgrade.

Na području Srbije ukupno je vraćeno starim vlasnicima i naslednicima 80.743 hektara poljoprivrednog zemljišta, 7.428 objekata, 1.142 stana, 1.251 zgrada i 5.035 poslovnih prostora.

Najviše poslovnih prostora, zgrada i stanova vraćeno je u beogradskim opštinama Stari grad i Vračar. U opštini Stari grad vraćeno je 1.580 objekata a na Vračaru 808.