Ministarstvo poljoprivrede poziva proizvođače ulja da podnesu zahtev za izvoz do 14. Jula.

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je zainteresovane kompanije koje su registrovane za proizvodnju ulja i masti da, ukoliko su realizovale izvoz od najmanje 95 odsto odobrene količine ulja iz dozvola za maj, da podnesu do 14. jula zahtev za odobrenje izvoza određene količine suncokretovog ulja u pakovanjima za prodaju na malo iz sopstvene proizvodnje.

Ukupno dozvoljene količine iz izvoza suncokretovog ulja, u pakovanjima za prodaju na malo iz sopstvene proizvodnje, na mesečnom nivou iznosi šest miliona litara, precizirano je u pozivu koji je donet na osnovu odluke Vlade Srbije o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo.

Količina proizvoda za koju se podnosi zahtev ne može da bude veća od količine proizvoda prema stanju zaliha suncokretovog ulja iz sopstvene proizvodnje na dan podnošenja zahteva, a najviše šest miliona litara, pri čemu se može podneti jedan ili više zahteva, koji u zbiru ne mogu premašiti navedena ograničenja.

Komisija će vršiti administrativnu kontrolu svih zahteva uvidom u registar Agencije za privredne registre i izveštaj Ministarstva finansija – Uprave carina o izvezenim količinama ulja, odnosno realizaciji izdatih dozvola za maj, kao i uvidom u izveštaj poljoprivredne inspekcije o stanju zaliha suncokretovog ulja iz sopstvene proizvodnje na dan podnošenja zahteva.

Ukoliko ukupna količina proizvoda iskazana u podnetim zahtevima premašuje dozvoljenu količinu za izvoz, proporcionalno će se umanjiti zahtevne količine po podnosiocu zahteva.

Na predlog Komisije Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede izdaje dozvolu za izvoz sa rokom baženja od mesec dana. sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 011 3616 -278 radnim danima od 7,30 do 15,30 časova.