Kvalitetnim agrotehničkim merama dobija se i kvalitetnija žetva suncokreta

0
71

Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najvećeg značaja kako za oplemenjivače, tako i za proizvođače. Šta je cilj – gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta.

Agrotehničkim merama se utiče uglavnom na zemljište, a preko njega indirektno i na ostale vegetacione faktore. Dobrim i kvalitetnim agrotehničkim merama dobija se i kvalitetnija žetva. Žetva suncokreta se obavlja kada je u semenu, zrnu, završen proces sinteze ulja i i kada se sadržaj vlage snizi na procenat koji dozvoljava sigurno uskladištenje uz eventualno dosušivanje tj. u tehnološkoj zrelosti. Žetva se izvodi u tehnološkoj zrelosti, kada listovi otpadnu sa stabljike. Žetva se može započeti kada je sadržaj vode u zrnu 14%. Najbolje je pre žetve sa svakog useva uzeti prosečan uzorak i odrediti procenat vlage u semenu (u laboratoriji). Za čuvanje u skladištima vlaga treba biti manja od 10%. Zato je neophodno, odmah nakon žetve, seme otpremiti na čišćenje, sušenje i uskladištenje. Čuvanje suncokreta moguće je ako vlažnost zrna ne prelazi 8%, a ako je veća vrši se dosušivanje ili se odmah vrši prerada.

Za žetvu suncokreta koriste se žitni kombajni uz određena podešavanja i upotrebu adaptera za suncokret. Obično treba podesiti brzinu kretanja kombajna, broj okretaja bubnja, razmak podbubnja, vazdušnu struju i otvor sita-rešeta, zavisno od stanja useva u momentu žetve, odnosno uputstvima proizvođača za svaki tip kombajna.

Podešenost kombajna je veoma bitna kako bi se seme što manje oštećivalo. Za uspeh žetve zaslužni su i sami hibridi. Za kvalitetno obavljanje žetve posebno su pogodni hibridi koji ujednačeno sazrevaju i imaju suvu stabljiku, kao i hibridi visoke otpornosti na poleganje i osipanje semena. Današnje tehnologija mehanizacije, kombajna, je izuzetno visoka i samim tim omogućava visdokokvalitetnu žetvu suncokreta uz male gubitke.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here