Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas polaznike Regionalne akademije za kreiranje javnih politika na osnovu činjenica – predstavnike državnih administracija zemalja Zapadnog Balkana. Reč je o školi koju organizuje Regionalna škola za javnu upravu – RESPA, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Univerzitetom u Novom Sadu.

Regionalna akademija za kreiranje javnih politika na osnovu činjenica je pilot-projekat u regionu, čiji je cilj dalje jačanje kapaciteta državnih službenika u oblasti planiranja politika zasnovanih na dokazima i produbljivanje znanja o metodama i alatima koji mogu doprineti efikasnijem radu u tom složenom poslu.

Mirović je izjavio da se Pokrajinska vlada od 2016. godine do danas drži upravo tih pricipa, i naveo nekoliko primera koji to potvrđuju. Prijemu u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su predstavnici državnih administracija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Severne Makedonije.