Prosečna septembarska neto plata u Srbiji je iznosila 74.981 dinar, a primanja zaposlenih su prema podacima Republičkog zavoda za statistiku varirala zavisno od detalnosti, pa su najmanji prosek ostvarili radnici u uslugama smeštaja i ishrane, 46.526 dinara, a najveći u informisanju i komunikacijama, 192.481 dinar.

Plate manje od republičkog proseka primili su i zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi gde je prosek iznosio 61.598 dinara, radnici u trgovini, 61.711 dinara, umetnosti, zabavi i rekreaciji, 61.383 dinara, prerađivačkoj industriji, 64.661 dinar, građevinarstvu, 64.521 dinar, saobraćaju 63.638 dinara.

Na drugom delu liste gde su plate nadmašile republički prosek su zaposleni u snabdevanju strujom i gasom, koji su u septembru u proseku zaradili po 101.524 dinara, finansijama i osiguranju sa prosekom od 109.660 dinara, stručnim, naučnim i tehničkim delatnostima gde je zabeležen prosek od 99.843 dinara. Do šestocifrenih proseka dobacili su zaposleni u proizvodnji duvanskih proizvoda, 128.261 dinar, proizvodnji koksa i derivata nafte, 117.332 dinara te farmaceutskih proizvoda, 117.353 dinara.

Apsolutni rekorderi po visini primanja i u septembru su bili radnici u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima koji su ostvarili prosek od 254.895 dinara, dakle više od 2.100 evra.