Pojava gorkih pega kod jabuka

0
19

Svako ko gaji jabuke ili bilo koje drugo voće se trudi da uradi sve što je u njegovoj moći da krajnji rezultat, odnosno plod, bude maksimalno kvalitetan, lepog izgleda i još lepšeg ukusa. Kvalitet proizvoda je naročito bitan domaćinstvima koja gaje jabuke za prodaju, za šta je naročito bitno da jabuka lepo izgleda i da njen ukus bude odličan.

Postoje određene situacije kada neka fiziološka pojava napadne jabuku i degradira kvalitet njenog ploda. Jedna od takvih pojava je fiziološka bolest koja napada jabuku koja je poznata kao gorka pega i koja može uništiti njen kvalitet. Pojava gorkih pega na jabuci tokom gajenja i skladištenja nastaje kao posledica nedostatka kalcijuma u ishrani biljaka tokom vegetacije. Međutim, interesantno je da ovaj problem može da nastane i onda kada je zemljište dobro obezbeđeno pristupačnim kalcijumom.

Problem nastaje zbog slabe pokretljivosti kalcijuma kroz biljku, a posebno je izražen u uslovima visokog sadržaja pristupačnog kalijuma u zemljištu. Kalijum se intenzivno usvaja i transportuje kroz biljku, što uzrokuje blokiranje usvajanja kalcijuma od strane biljaka. Zbog svega ovoga, dodavanje kalcijuma preko zemljišta daje male efekte, tako da se preporučuje njegova primena preko biljaka.

Sa primenom đubriva započinje se kada plod jabuke dostigne veličinu oraha, a primena se vrši nekoliko puta, do berbe. Ranije su se kao sredstva za ishranu biljaka kalcijumom primenjivali, najčešće, kalcijum nitrat i kalcijum hlorid, koji su po svojoj prirodi neorganske soli. Danas se preporučuje primena kalcijuma u organskim kompleksima, što daje bolje efekte u odnosu na soli i to zbog efikasnijeg usvajanja kalcijuma, čime se, ujedno, smanjuje i broj tretiranja. U preventivne mere spadaju adekvatno navodnjavanje biljaka, ishrana biljaka, kao i rezidba. Uz to, prevencijom od nastanka gorkih pegi se smatra tretiranje jabuke kalcijum hloridom ili kalcijum nitratom, a pored toga i blagovremena berba.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here