Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je danas da je Ministarstvo prosvete značajno uticalo na to da se stvore pravni okviri u vidu kriterijuma za izradu akata o mreži osnovnih škola, koji bi olakšali posao jedinicama lokalne samouprave da pristupe tom izazovnom zadatku.

Ružić je, na Nacionalnoj konferenciji posvećenoj mreži ustanova obrazovanja i vaspitanja u Srbiji, naveo da je, kada je reč o predškolskim ustanovama i osnovnim školama, nakon donošenja Uredbe o kriterijumima za donošenje akta predškolskih ustanova i javnih osnovnih škola 2018. godine, najveći broj jedinica lokalnih samouprava doneo akt o mreži javnih osnovnih škola. Tim aktom je predviđen broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola, rekao je on, ukazavši na to da u našoj zemlji postoje mesta gde se smanjuje broj dece, odnosno da se pojedine jedinice lokalne samouprave suočavaju sa negativnim demografskim trendovima.

Logičan odgovor na ovaj izazov podrazumeva reorganizaciju postojećih ljudskih i finansijskih resursa unutar javnog sektora kako bi usluge koje različiti podsistemi javnog sektora pružaju građanima na najbolji način odgovarale novoj demografskoj slici društva, poručio je ministar. On je naveo i da je Ministarstvo odlučilo da pozove na dijalog sve ključne aktere kako bi bili sagledani svi aspekti procesa izrade, od analize pravnih akata kojima se reguliše mreža osnovnih škola, definisanje modela, kao i analize konkretne mreže osnovnih škola u pojedinim lokalnim samoupravama.

Očekujemo primere dobre prakse, preporuke i predloge koji će postupak izrade mreže ustanova voditi u najboljem interesu učenika, dodao je on. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Miloš Pašić istakao je da je veliki broj lokalnih samouprava doneo akt o uspostavljanju mreže ustanova, ali da postoje i one koji nisu, te da im treba poslati poruku da to učine.

Poenta kod uspostavljanja mreže ustanova jeste racionalizacija i optimizacija prostora i kapaciteta koji se nalaze u okviru samih mreža, a sve u najboljem interesu učenika, naveo je Pašić. Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije Čedomir Rakić ukazao je na značaj razvoja mreže ustanova obrazovanja i vaspitanja, ali i činjenicu da ova tema predstavlja izazov za mnoge lokalne samouprave. Rakić je istakao da se o mnogim pitanjima danas razgovara interresorno, te da samo sinhronizovano, partnersko delovanje i kontinuirana saradnja mogu da dovedu do produktivnijih rezultata za sistem i kategorije kojima su namenjeni.

On je poručio da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predano radi na transformaciji javne uprave u servis građana i da je veoma važno kakve usluge jedinice lokalne samouprave pružaju građanima. Državni sekretar je ukazao na to da upravo opštine i gradovi imaju širok spektar izvornih nadležnosti i odgovornosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju.   Rakić je naveo da Program za reformu sistema lokalne samouprave u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine ukazuje na sve ključne tačke prema kojima se meri kvalitet života građana u lokalnoj zajednici, a jedna od njih je i obrazovanje.

On je izrazio uverenje da će današnja razmena iskustava, mišljenja i naučenih lekcija doprineti da se identifikuju najveći izazovi, ali i prepoznaju dalji planovi za unapređenje ove posebno osetljive i važne oblasti, kako bi se, uz racionalan pristup, došlo do nove perspektive razvoja mreže ustanova obrazovanja i vaspitanja i obezbedilo zadovoljenje potreba za obrazovanjem svakog deteta u Srbiji.