Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i EU o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanja i inovacije.

Imajući u vidu to da Sporazum omogućava Srbiji pristupanje budžetu Evropske unije za istraživanje, srpske naučnoistraživačke organizacije biće u ravnopravnom položaju sa organizacijama iz zemalja koje su punopravne članice Evropske unije. S obzirom na to da će, na ovaj način, stanje istraživačke delatnosti u našoj zemlji i bavljenje naučnim radom biti značajno unapređeno, a uslovi za naučni rad istovetni kao u Evropskoj uniji, značajno će biti umanjen i jedan od glavnih uzroka odlaska mladih visokoobrazovanih kadrova iz Srbije.

Vlada je usvojila i dopunjenu Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine i za te namene izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 2.200.000.000 dinara. Na sednici je doneta Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije radi efikasnijeg sprovođenja mera i postupaka za prevenciju, kontrolu, otkrivanje i sankcionisanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Unije. Mreža se sastaje po potrebi, najmanje jednom u dva meseca.