U JVP „Vode Vojvodine“ u toku je prodaja ribolovačkih dozvola za 2023. godinu, po istim uslovima i nepromenjenim cenama u odnosu na prošlu godinu.

Najveće interesovanje vlada za kupovinu godišnje dozvole za rekreativni ribolov, koja košta 7.000 dinara i važi na svim vodama na teritoriji Republike Srbije, sem u zaštićenim područjima. Od ove godine, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ izdaje i dozvolu za pecanje u Parku prirode „Begečka jama“, pored parkova „Jegrička“ i „Beljanska bara“, gde godišnja dozvola staje 4.000 dinara.

Cena dnevne dozvole za ribolov je 1.000 dinara. Za korisnike starije od 65 godina, zatim, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, godišnja dozvola za rekreativni ribolov se prodaje po ceni od 3.500 dinara.

Uz svaku kupljenu dozvolu, rekreativni ribolovci od  JVP „Vode Vojvodine“ na poklon dobijaju kalendar, namensku kartu ribarskih područja u Vojvodini i knjižicu za evidenciju ulova.