Prema zvaničnim rezultatima najnovijeg popisa stanovništva u Hrvatskoj u Vukovaru živi 29,73 odsto Srba, oni više ne ostvaruju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma. To pravo stiču nacionalne manjine koje čine bar jednu trećinu lokalnog stanovništva. Gradsko veće Vukovara je na sednici  usvojilo odluku o izmenama Statuta grada, kojom se izbacuje pravo srpske manjine na ćirilicu. Kako komentariše odluku Gradskog veća pitali smo novinara Milana Milenkovića.

Novinar Milan Milenković izjavio je da mu se dopada to što u Vojvodini postoje natpisi na mađarskom jeziku čak i u onim mestima gde više nema Mađara. Smatra da tako treba da bude i na drugim mestima koji god to narod bio kako bi se znalo da je tu nekada neko živeo. Dodaje i da razume razloge zbog kojih je Gradsko veće VUkovara donelo odluku o izmenama Statuta grada, kojom se izbacuje pravo srpske manjine na ćirilicu.