Iz Evropskog parlamenta opet stižu poruke da Srbija mora da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom.

Evropski parlament je završio debatu o rezoluciji o primeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU.  U rezoluciji, kada je reč o Srbiji, navodi se da Evropski parlament žali zbog kontinuirano niskog stepena usklađenosti Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom i ponavlja „da bi nova pregovaračka poglavlja trebalo da budu otvorena tek kada Srbija ojača svoju predanost reformama u područjima demokratije i vladavine prava i pokaže da je u potpunosti usklađena sa spoljnom politikom EU“.

U rezoluciji EP, čiji je autor predsednik komiteta za spoljne poslove EP David Mekalister, navodi se da se Srbija, kao zemlja koja teži evropskoj integraciji, „mora pridržavati zajedničkih vrednosti i prava EU“. Osnov Rezolucije su, kako se navodi, tektonske promene koje su nastale u geopolitičkom okruženju i koje su rezultat ruske vojne agresije na Ukrajinu i drugih međunarodnih izazova.

Kada je reč o politici EU prema Zapadnom Balkanu, naglašava se da je na Zapadnom Balkanu potrebno da zemlje kandidati i potencijalne zemlje kandidati u potpunosti usklade svoje politike sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno s politikom sankcija protiv trećih zemalja. U rezoluciji se, kako se moglo čuti tokom debate u EP, poziva Evropska komisija i države članice da se koriste ovom politikom kao alatom za poboljšanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana. Ističe se i snažna podrška EP evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana i njihovom dovođenju do statusa punopravnih članica Unije.

U tekstu se, takođe, izražava zabrinutost zbog rada komesara za proširenje Olivera Varheljija i „navoda da komesar za susedstvo i proširenje namerno nastoji da zaobiđe i potkopa ulogu demokratskih reformi i reformi vladavine prava u zemljama koje hoće da se pridruže Uniji“. U tekstu se s tim u vezi apeluje na EK „da pokrene nezavisnu i nepristrasnu istragu o tome da li postupanje i politika koju zagovara komesar za susedstvo i proširenje predstavlja kršenje Kodeksa ponašanja članova Evropske komisije i njegovih obaveza“.