Borovnica kao najperspektivnija voćna sorta

0
11

Borovnica je uspešno kročila na terene Srbije i sada je najperspektivnija voćna vrsta. Brojni su načini gajenja borovnice ali borovnica na bankovima zahteva poseban tretman.

Održavanje zemljišta u zasadima borovnice u rodu se može izvoditi na više načina: jalovi ugar (čista obrada), primena herbicida, zatravljivanje međurednog prostora, zastiranje gredica argotekstilom ili usitnjenom korom četinara i različite kombinacije – travni pokrivač+malč u redu ili travni pokrivač+malč u redu+herbicidi u trakama duž redova. Koji način će se primeniti zavisi od brojnih faktora: raspoložive mehanizacije, količine vode za navodnjavanje, finansijskih mogućnosti i dr.

Jalovi ugar ili čista obrada zemljišta je manje zastupljen način održavanja zemljišta. Primenjuje se samo u prvoj godini nakon sadnje, a zatim se u septembru vrši zasejavanje semena travnih smeša u međurednom prostoru sa ciljem formiranja travnjaka. Čista obrada podrazumeva redovno freziranje zemljišta u međurednom prostoru, dok se u redu izvodi okopavanje. Pre i tokom berbe plodova nije poželjno vršiti obradu da se plodovi ne bi otresali sa žbunova i bili prekriveni slojem prašine. U slučaju kiše otežano je kretanje radnika i mehanizacije u zasadu.

Primena herbicida je česta i uobičajena mera, naročito za suzbijanje korova borovnica u trakama duž redova. Rano u proleće pred kretanje vegetacije koriste se zemljišni herbicidi za suzbijanje nicajućih korova iz semena. Zadržavaju dugo dejstvo (oko 6 meseci) pod uslovom da se zemljište ne obrađuje i ne ruši formirani zaštitni sloj, koji onemogućava nicanje korova. Tokom vegetacije mogu se primeniti i kontaktni neselektivni herbicidi i sistemični neselektivni herbicidi u trakama između malča i travnog pokrivača sa ciljem suzbijanja višegodišnjih korova.

Malčiranje zemljišta organskim materijalima ili agrotekstilom predstavlja najbolji način održavanja zemljišnog prostora unutar redova. Brojne su prednosti: sprečava se rast korova, čuva se vlaga u zoni korena i povećava unos organskih materija u zemljište pri raspadanju organskog malča. Primenom odgovarajućih malč materijala može se stabilizovati pH vrednost zemljišta. Malčiranje se obavlja u jesen ili rano u proleće tako što se organski materijal postavlja oko biljaka sa obe strane u pojasu širine 50 do 60 cm. Malčiranje u sloju debljine 12-15 cm na površini zemljišta u zasadu borovnice održava zemljište rashlađenim (svežim), pomaže u konzerviranju zemljišne vlage, dodaje organsku materiju u zemljište, poboljšava njegovu strukturu i otežava širenje jednogodišnjih korova. Međutim, malč materijal je manje efikasan protiv višegodišnjih korova, pa se u njihovom slučaju mogu koristiti odgovarajući herbicidi, ali se mora voditi računa da ne dođu u kontakt sa biljkom.

Primena agrotekstila je takođe zastupljena, naročito pri gajenju borovnice na gredicama. Za zastiranje gredica se koristi agrotekstil širine 140 cm, a njegove ivice se fiksiraju nabacivanjem sloja zemlje. Prednosti agrotekstila su: duga trajnost i polupropustljivost za vodu, usled čega na visokim temperaturama ne dolazi do uparavanja (što je slučaj sa polietilenskim folijama).

Zastiranje unutar rednog prostora se najčešće kombinuje sa zatravljivanjem međurednog prostora.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here