Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Petar Petković izjavio je danas da je formiranje Zajednica srpskih opština nedvosmislena obaveza koju je Priština preuzela u dijalogu sa Beogradom.

„Najnovija izjava Donike Gervale da je Zajednica srpskih opština mrtva pokazuje svu suštinu Kurtijeve militantne politike prema Srbima. Kako to da je za Kurtija Briselski sporazum mrtav, a nije mrtva fašistička ideja velike Albanije. Ovakav pristup Prištine pitanje je isključivo za Evropsku uniju i SAD, jer je jasno kao dan da je Kurti izvor svih problema na Kosovu, budući da je on taj koji govori da je dijalog mrtav“ izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohije Petar Petković.

„Prištinski političari uporno odbijaju da shvate da Zajednica srpskih opština nije tema za retoričke vežbe i razmatranja, već da je reč o jasnoj i nedvosmislenoj obavezi koju je Priština preuzela u dijalogu sa Beogradom. Priština je sama sebi namerno stvorila navodne prepreke za sprovođenje obaveza iz Briselskog sporazuma i neka ih sama i otkloni, jer proces dijaloga i normalizacije odnosa ne može da napreduje ukoliko prištinski političari tvrdoglavo nastave da odbijaju da sprovedu potpisano i da se pri tome još i hvale sopstvenom nekredibilnošću. Donika Gervala Švarc nastoji da objasni da je Zajednica srpskih opština nekakav kapric, a ne nasušna potreba jednog ugroženog naroda, iako svakodnevno nasilje koje Kurtijev režim sprovodi, upravo potvrđuje da je stvaranje efikasnog političkog i institucionalnog zaštitnog mehanizma uslov opstanka srpskog naroda i zaštite njegovih kolektivnih prava. Nije Zajednica srpskih opština devetnaestovekovni koncept, kako tvrdi Gervala Švarc, ali zato Kurtijeva politika podjarmljivanja Srba i nametanja apsolutne albanske dominacije na Kosovu i Metohiji jeste nešto što pripada najmračnijim istorijskim epohama. Zajednica srpskih opština, sa svim nadležnostima koje joj pripadaju prema dokumentima usaglašenim uz posredovanje EU, mora da bude formirana, i što pre usijane glave u Prištini prihvate tu činjenicu, pre ćemo moći da nastavimo produktivan dijalog – a dijalog i kompromis su jedini način da višedecenijski i viševekovni problemi između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji budu rešeni“, navodi se u izjavi Petkovića.