Kako sačuvati krompir u toku zime

0
18

Bolesti krtola krompira u skladištu su veliki problem uzgajivačima krompira. Koji su to štetnici i kako sačuvati krompir tokom zime saznajte u narednim minutima.

Kod prašne krastavosti krompira na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri čemu nastaju kraste iz kojih se oslobađa crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se ne može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučuje se proizvođačima da vrše preglede magacinskog prostora i obavezno uklanjaju oštetećene krtole. Ove krtole treba uništiti, ne davati stoci za ishranu jer su spore vitalne i preko stajnjaka može doći do inficiranja zemljišta. Kako se bliži vreme naklijavanja krtola i njihove sadnje, ovako oštećene krtole krompira ne treba koristiti za sadnju, a prilikom sadnje izbegavati vlažna i kisela zemljišta. Obavezan je petogodišnji plodored.

Bakterijska trulež krompira podrazumeva da je obolelo tkivo krtola meko, ulegnuto, sluzave i vlažne konzistencije. Tkivo se vremenom raspada, truli pri čemu se širi veoma neprijatan miris. Ovako zaražene krtole se na kraju pretvaraju u tamnu kašastu masu sa pojavom beličastog, penastog bakterijskog eksudata koji curi iz krtola.

Kasa je u pitanju suva trulež krompira na krtolama u skladištu na mestima gde su krtole povređene, javljaju se sitne mrke zone. Infekcija se širi, tkivo iznad pega postaje vlažno i smežurava se, vrlo često u vidu koncentričnih krugova. Na tkivu koje je izumrlo javljaju se pustule sa micelijom i sporama gljiva beličaste nijanse. Napadnuti deo krtole je tamne boje, smežuran i postepeno uleže. Obolele krtole se sasušuju, smežuravaju i mumificiraju. Ovaj parazit prouzrokuje velike štete tokom skladištenja krompira. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme vađenja krtola i pri transportu. Fusarium sp. se naročito brzo razvija sa porastom temperature u skladištu tokom ranog proleća.

Tuneli koje izgrizu moljci krompira su dugi, lako se mogu primetiti i ispunjeni su izmetom gusenice. Po tome se mogu razlikovati od oštećenja od žičara ili grčica, najčešćih zemljišnih štetočina, koje prilikom ishrane ne ostavljaju izmet u unutrašnjosti krtola, a koje su takodje, registrovane na krtolama krompira. Tako oštećene krtole nemaju upotrebnu vrednost, vrlo brzo propadaju i ne preporučuju se za sadnju koja je na pragu. Zbog toga preporučujemo proizvodjačima da obave zdravstvene preglede skladišnih prostora i sve oštećene krtole uklone iz magacina i odlože na odgovarajuće mesto. Ne koristiti ih za sadnju jer mogu pričiniti štete u novoj vegetacionoj sezoni. U tunelima koje sada vidimo na krtolama nakon skidanja pokožice registrujemo larvu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here