Odluka o petoj nacionalnoj frekvenciji doći će na red kada se završi sudski spor koji je Nova S pokrenula protiv REM-a, “tuživši nas da smo probili rok za dodelu pete frekvencije za televiziju sa nacionalnom pokrivenošću”, navodi predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Kako gleda na pomenutu situaciju i kome će biti dodeljena peta nacionalna frekvencija pitali smo novinara lista Danas Vojina Radovanovića.

Novinar lista Danas Vojin Radovanović rekao je da ne bi bilo iznenađenje da petu nacionalnu frekvenciju dobije neka prorežimska televizija. Smatra i da konkurs za dodelu pete nacionalne frekvencije dugo nije bio raspisivan uopšte još od prestanka postojanja Avala televizije iako se stalno provlačila priča o petoj nacionalnoj frekvenciji.  Veliki problem predstavlja i probijanje zakonskog roka za dodelu, zaključio je Radovanović.