Hleb Sava ubuduće će koštati 57 dinara, a ne 53,5 dinara kao do sada.

Ovo je predviđeno novom Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, koji je danas usvojila Vlada Srbije. „Maksimalna maloprodajna cena hleba iz člana 2. ove uredbe je 57 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 48,88 dinara“, stoji u danas usvojenoj uredbi.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije (u trenutku nastanka ovog teksta Službeni glasnik još nije objavljen) i važi do 30. juna 2023. godine.