U Srbiji je pronađeno bogato ležište zlata u Žagubici, na lokalitetu Čoka Rakita, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Preliminarni rezultati tehnoloških ispitivanja pokazuju i da je moguće proizvesti čist koncentrat zlata, sa ukupnim iskorišćenjem zlata većim od 93 odsto. Od kolikog bi to značaja bilo za ekonomiju Srbije pitali smo Miodraga Kapora.

Pronalazak bogatog ležišta zlata u Žagubici Miodrag Kapor vidi kao dobru novost, ali ističe i da treba voditi računa o rudnoj renti koja je rekordno niska u evropskim i svetskim okvirima. „Sa sadašnja 3 procenta ako bi se kopala ta ruda ja smatram da bi trebalo da bude značajno veća uz naravno poštovanje drugih izvodljivosti što se tiče životne sredine“ rekao je Kapor.