Mnogi se susreću sa problemom cikada. Klimatske promene o kojima se sve više govori nisu zaobišle ni naše poljoprivredne proizvođače, a kako one utiču na pojavu cikada saznaćete u narednim minutima.

Sa klimatskim promenama menjaju se i uslovi u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja. Spoljašnje temperature i količina padavina su od presudnog značaja za razvoj biljaka. Kada je pšenica u pitanju bitno je da li je setva kasnija ili ranija zbog sve toplijih zima kojima smo izloženi. Ranija setva i topla zima su povoljne za razvoj cikada koje same po sebi nisu problem, ali one sisajući sokove iz pšenice na nju prenose viruse i bolesti i na taj način nanose štetu i umanjuju prinose. Najveći problem kod toga je što nema rešenja, najbolje rešenje je da one ne budu aktivne i zato se sada propagira kasnija setva. Postoje hemijski tretmani koji se koriste za suzbijanje, ali čak i ako je vaša njiva uredna i ako su vaše biljke zdrave, cikade se prenose sa komšijskih parcela, pa je teško izboriti se sa njima. Sa druge strane ni kasnija setva nije rešenje jer pšenica ima svoj vegetacijski ciklus koji traje određeni broj dana pa ako je pšenica kasno sejana neće imati dovoljan broj dana kako biste postigli očekivane prinose. Sa druge strane nijedna godina nije ista, pa ako je kasnije sejemo, a zima je hladna i započne rano, onda pšenica nije nakupila dovoljne količine temperature. Rok setve, s jedne strane, ako je topla zima i kasni zima, može se pomeriti, a sa druge strane, ako se dešavaju standardne godine i nema toplije zime nije dobro pomerati rok setve.

Sve ovo ukazuje na činjenicu da posao u poljoprivredi nije jednostavan, i da poljoprivrednik mora da ima mnogo iskustva i znanja. Ranije je veliki broj poljoprivrednika obrađivao manje površine pa se setva završavala za par dana. Danas poljoprivrednici obrađuju velike površine na kojima setva ne može da se završi u kratkom roku, pa setva traje znatno duže i teško je predvideti kakvi nas vremenski uslovi očekuju tokom vegetacije.

Cikade i vaši su se pojavile u poslednjih 5 – 6 godina i očekuje se da njihov broj raste iz godine u godinu. Godinama je došlo do povećanja njihove brojnosti i razvitka, a sem toga menjali su se i sortimenti, ali i sama klima, a i setva se pomerila na ranije.