Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da 80 odsto kompanija smatra da bi pogoršavanje odnosa sa Evropskom unijom dovelo do povećanja kamatnih stopa i ugrozilo njihovo poslovanje. Prema njegovim rečima, likvidnost, ako je ugrožena, znači da možete doći u opasnost da ne dobijete platu, da ne možete da platite nabavku. Čadež navodi da 66 odsto kompanija smatra da bi to sigurno uticalo na zapošljavanje, da bi smanjili broj radnika u svojim privrednim društvima, ili drastično ili delimično u zavisnosti od odgovora. Da li bi pogoršanje odnosa sa EU dovelo do svega navedenog pitali smo predsednika Političkog saveta Demokratske stranke Miroslava Vasina.

Predsednik Političkog saveta Demokratske stranke Miroslav Vasin izjavio je da bi pogoršanje odnosa sa EU dovelo do povećanja kamatnih stopa i da bi samim tim i likvidnost bila ugrožena. Odnose među poslovnim partnerima i državi u kojoj se nalaze diktiraju ekonomski uslove a politika je, u tom slučaju, u drugom planu, zaključio je Vasin.