Suočeni sa klimatskim promenama i sve većom učestalošću suša širom sveta, farmeri i naučnici su naporno radili na razvoju novih sorti useva koje su otporne na uslove suše.  Tako se ubrzano razvijaju i nove sorte povrća otporne na sušu, koje bi mogle pomoći poljoprivrednicima da održe svoje useve čak i tokom perioda ekstremne nestašice vode.

Slatki krompir je glavna kultura u regionu, ali je često podložan uslovima suše. Nova sorta je otpornija na nedostatak vode i pokazalo se da daje više prinosa po hektaru od tradicionalnih sorti. Drugi primeri uključuju sorte paradajza, krastavaca i pasulja otporne na sušu. Ovi usevi su razvijeni tako da zahtevaju manje vode od tradicionalnih sorti, što znači da farmeri mogu da zadrže svoje prinose čak i tokom perioda malih padavina. Primer ovih novih sorti je paradajz „gospodar suše“ (Drought Master), koji je razvio tim naučnika u Izraelu. To je hibridni paradajz koji može da preživi sa do 50 odsto manje vode od tradicionalnih sorti. Nastao je ukrštanjem različitih sorti biljaka paradajza i odabirom onih sa najboljom otpornošću na sušu.

Drugi primer je paradajz „Aristotel“, koji je razvijen u Sjedinjenim Državama. Ovaj paradajz je stvoren kroz proces koji se zove „genomska selekcija“, koji koristi DNK analizu da identifikuje gene koji su odgovorni za toleranciju na sušu. Odabirom biljaka sa ovim genima i uzgojem zajedno, naučnici su uspeli da razviju paradajz koji može da uspeva u suvim uslovima. Obe ove nove sorte su pokazale obećavajuće rezultate u ispitivanjima. Pokazalo se da, na primer, „gospodar suše“ daje veće prinose i veće plodove od tradicionalnih sorti, čak i u suvim uslovima. U međuvremenu, pokazalo se da paradajz „Aristotel“ proizvodi veće nivoe antioksidanata i drugih korisnih jedinjenja, što ga potencijalno čini hranljivijom opcijom za potrošače. Prema istraživanju koje su sproveli izraelski naučnici, „gospodar suše“ je u stanju da proizvede do 50 odsto više povrća po biljci od tradicionalnih sorti, čak i kada je vode bilo malo. Paradajz  je testiran na različitim lokacijama širom sveta, uključujući Izrael, Sjedinjene Države i Južnu Afriku. Na svim ovim lokacijama pokazala je obećavajuće rezultate u pogledu prinosa i kvaliteta plodova. Pored većeg prinosa, paradajz „gospodar suše“ ima i druge poželjne karakteristike za uzgajivače i potrošače. Ima duži rok trajanja od tradicionalnih sorti, što ga čini lakšim za transport i skladištenje. Takođe ima veći sadržaj šećera, što ga čini slađim i ukusnijim.

Nova sorta pasulja otporna na sušu je pasulj „Drought Buster“, koji je razvio tim naučnika u Meksiku. To je vrsta pasulja koji može da preživi sa do 70 odsto manje vode od tradicionalnih sorti. Nastao je ukrštanjem različitih sorti pasulja i odabirom onih sa najboljom otpornošću na sušu. Drugi primer je „Ks099“ pasulj, koji je razvijen u Sjedinjenim Državama. Ovaj pasulj je stvoren tradicionalnim metodama oplemenjivanja, odabirom biljaka sa poželjnim osobinama kao što su tolerancija na sušu i otpornost na bolesti. Pokazalo se da pasulj Ks099 daje veće prinose od tradicionalnih sorti čak i u suvim uslovima. Obe ove nove sorte su pokazale obećavajuće rezultate u ispitivanjima. Pokazalo se da pasulj protiv suše, na primer, daje veće prinose od tradicionalnih sorti čak i u teškim uslovima suše. U međuvremenu, pokazalo se da pasulj Ks099 daje veći pasulj i veći prinos od tradicionalnih sorti.