Dunja je dobro rodila ove sezone. Sve je više plantaža i očigledno da Srbija postaje značajan proizvođač dunja u Evropi. Da li su cene u otkupu opravdale nade uzgajivača? Kako obaviti rezidbu da budete zadovoljni berbom, nagradom za težak rad tokom godine?

Kod rezidbe dunje na rod u punoj rodnosti se nastoji da sve grane budu dobro obrasle grančicama i da sve budu dobro osunčane, jer je to jedan od osnovnih uslova za maksimalan intezitet fotosinteze, odnosno za maksimalnu produkciju organske materije. Jačina rezidbe, odnosno intezitet odbacivanja suvišnih grana, zavisiće od prošlogodišnjeg prirasta. Ako je prirast bio veći, odbaciće se više i obrnuto. Najčešće se odbacuje 20 – 25 % grana i grančica. Rezidba stabla obično počinje (kao i kod drugih voćaka) od vršnog dela na dole. Prvo se prekraćuje produženica najveće skeletne grane. Pri skraćivanju se uvek ostavlja jedna spoljna grančica na vrhu. Međutim za razliku od ostalih voćnih vrsta, kod dunje se sve ostale grane, pa i jednogodišnje letoraste, treba prekratiti za 1/3 do polovine njihove dužine. Ovo je neophodno da ne bi došlo do povijanja celog stabla. Takođe se prilikom rezidbe dunje u rodu nastoji da se uravnoteže sve primarne i sekundarne grane u kruni. To praktično znači, da sve jače razvijene grane, koje imaju tendenciju da nadjačaju sekundarne, pa i primarne, treba jače skratiti. Grančice koje su u prošloj godini donele rod proređuju se ili se sasvim odstranjuju radi potenciranja razvijanja novih rodnih grančica. Grane koje su stare preko tri godine i koje su usled rađanja iscrpljene, treba do osnove ukloniti.

Kod krune u obliku uskog vretenastog grma, pri rezidbi na rod radi obnove rodnog drveta, treba ukloniti jedan broj najbujnijih grana. Istovremeno ih treba prekratiti na polovini, kao i sve jednogodišnje letoraste, da bi se rod zadržao više ka unutrašnjosti krune, kako ne bi došlo do izvaljivanja stabla (s obzirom na plitak korenov sistem dunje). Kod ove krune ne treba ostavljati stalne skeletne grane, već samo centralnu granu, na kojoj se posle svake treće godine bočne grane orezuju na patrlj. Istovremeno, sve suve, polomljene i povređene grane i grančice, kao i vodopije i grane koje rastu u unutrašnjosti krune treba odseći do osnove. Ukoliko, pak u kruni postoji neka praznina onda u blizini treba ostaviti jednu vodopiju, ali obavezno poviti da ne bi mnogo bujala.