Ministarstvo finansija traži „privredni subjekt“ koji će da upravlja projektom i obavlja poslove stručnog nadzora i rukovodioca izgradnje na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Beogradu, vrednost usluga je 1,4 milijarde dinara, a rok za podnošenje ponuda 21. mart.

Na Portalu javnih nabavki vidi se da je predmet nabavke, koja je objavljena 15. februra, usluga upravljanja projektom, vršenja stručnog nadzora i posla rukovodioca izgradnje (inženjer po FIDIC-u) na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona na teritoriji opšine Surčin u Beogradu. Ponuđač koji bude izabran na ovom tenderu će tražene usluge vršiti kontinuirano, sve do dobijanja svih propisanih dozvola po okončanju radova na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona. Iz tenderske dokumentacije se vidi i da je potrebno da je ponuđač u obračunskoj 2021. ostvario ukupan prihod od minimum 2,8 milijardi dinara poslovnog prihoda. Stadion će se, prema planovima, graditi na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu sa kapacitetom okvirno 52.000 gledalaca. U obim radova, osim objekata Nacionalnog stadiona, spada i betonska konstrukcija prilaznih rampi, platoa između fasade i rampi, kao i stepeništa Nacionalnog stadiona. Sastavni deo projekta su svi infrastrukturni radovi koji moraju biti projektovani i izvedeni na prostoru stadiona, kako bi se povezali sa infrastrukturom koja dolazi do stadiona, a realizacijom projekta izgradnje stadiona obuhvaćen je i energetski blok kao i sva oprema u njemu.

Građevinskoj direkciji Srbije i Institutu za puteve je sredinom jula dodeljen ugovor za upravljanje projektom i vršenje stručnog nadzora na izgradnji linijske infrastrukture za potrebe izgradnje Nacionalnog stadiona. Građevinska direkcija i Institut su izabrani na tenderu koje je tada oglasilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Oni su ponudili da upravljanje i nadzor nad izgradnjom linijske infrastrukture, posao koji će trajati više godina, odrade za 805 miliona dinara bez PDV-a.

Kako piše Nova ekonomija u tekstu, planirana izgradnja Nacionalnog stadiona će samo u 2023. godini koštati oko 65 miliona evra, a da poreskim obveznicima nije javno pokazana njegova ekonomska isplativost, naveo je Fiskalni savet početkom decembra u oceni predloga budžeta za 2023. godinu. Uredba o upravljanju kapitalnim projektima predviđa da pre nego što se projekat uključi u budžet moraju biti urađene studije opravdanosti i izvodljivosti sa analizom troškova i koristi. Vlada bi, prema oceni Fiskalnog saveta, trebalo da obrazloži zašto je odlučila da baš u Naciolani stadion uloži novac, a ne, na primer, u pojačanu izgradnju komunalne infrastrukture za koju se i u 2023, i pored planiranog povećanja, planiraju nedovoljna sredstva.