Vlažno i hladno vreme pogoduje razvoju mrežaste pegavosti listova ječma. S druge strane, dugi topli i sušni period zaustavlja širenje infekcije.

Početni simptomi bolesti mrežasta pegavost javljaju se se na lišću ječma u vidu zelenkasto – vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju, postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi deo zrna postaje mrke boje. Gljiva se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu.  Prouzrokovač mrežaste pegavosti ječma razvija se u širokom temperaturnom rasponu od 3 do 31°C (optimum 18 – 24°C). Optimalna sporulacija gljive je oko 20°C. Na ovaj način smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%.

Pored preventivnih mera zaštite strnih žita od bolesti (plodored, zaoravanje zaraženih biljnih ostataka, upotreba deklarisanog semena, otpornijih sorti) poželjan je i hemijski tretman. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve, naročito ako su setvu obavili nedeklarisanim semenom na koje nije nanet fungicid. Ukoliko ustanove prisustvo pega, preporučljivo je izvršiti fungicidni tretman protektivno-kurativnim preparatima u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena, kao i smanjenja njegovog infektivnog potencijala u proleće i to primenom nekog od fungicida.

Ukoliko su simptomi mrežaste pegavosti ječma prisutni na više od 10% listova do faze prvog kolenca treba uraditi mere zaštite fungicidima. Ukoliko nije dostignut ovaj prag, treba pratiti dalji razvoj bolesti. Širenje simptoma ne treba pustiti iznad prvog lista drugog kolenca. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima na prvom listu drugog kolenca, neophodno je zaštititi usev ječma. Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da po stabilizaciji vremenskih prilika (vreme bez padavina , temperature iznad 13°C), čim se prosuši zemljište i omogući ulazak mehanizacije na parcele, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida.