Ministar finansija i predsedavajući Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije, Siniša Mali, obratio se na konferenciji pod nazivom „Digitalizacija kao izlaz iz sive ekonomije“.

Vlada Srbije i Nacionalna inicijativa za bezgotovinska plaćanja, „Bolji način“, danas je na petoj nacionalnoj konferenciji predstavila Program za suzbijanje sive ekonomije 2023-2025, a tom prilikom je lansiran i POS program za podršku elektronskom plaćanju. Siniša Mali je rekao da je usvojen program do 2025. godine a nastavljeno je i sa daljim rasterećenjem zarada, poreza i doprinosa.

Siniša Mali se ovom prilikom zahvalio NALEDU što je predstavio inicijativu za mala i srednja preduzeća a to je uvođenje bezgotovinskog plaćanja.

Na sastanku predstavnika vlade i privrede, u Palati “Srbija“, predstavljen je novi strateški dokument sa 23 mere za unapređenje kapaciteta inspekcijskih organa i jačanje poreskog nadzora, kao i za podsticaje i olakšice za legalno poslovanje.