Era jeftinog novca je, čini se, završena. Ko se zadužio po niskim kamatnim stopama – zadužio se, a dobro je prošao onaj ko je uzeo kredit sa fiksnom kamatnom stopom. Ostali osećaju posledice odluka Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke. Da li je sada trenutak za uzimanje kredita i da li je moguće jeftino zaduživanje pitali smo Vladimira Đukanovića.

Nema više jeftinog zaduživanja, smatra Đukanović i navodi da je novac sada skup. „Svaki put kada inflacija krene da divlja novac je skup i biće jako dugo skup tako da uzimati kredite samo za neophodne stvari“ rekao je. „Mladi ljudi, prvi stan, sve drugo je luksuz u ovom trenutku“ istakao je Đukanović.